R. R. fonds

Labdarības fonds, kuru 2020. gada jūnijā dibinājuši Raimonds Rudzāts, Alise Rozīte, Deins Millers un Āris Saulītis.

Fonds nodrošina iespēju ikdienā apmeklēt ārpusskolas nodarbības bērniem ar ne tiem vieglākajiem sadzīves apstākļiem Siguldā, Tukumā un Valmierā. Līdz 2022. gada martam fonda paspārnē:

 • vairāk nekā desmit jaunie basketbolisti Siguldā, Tukumā, Valmierā un Jaunpilī apgādāti ar nepieciešamo inventāru, veikti visi ar basketbola apguvi saistītie maksājumi.
 • divām komandām Jaunpilī pēc treniņiem apmaksāts launags.
 • Liepājas Kompleksajā sporta skolā atbalsts pieciem 9 – 14 gadus veciem sportistiem džudo, grieķu-romiešu cīņā, peldēšanā un sporta vingrošanā.
 • četri jaunie futbolisti uzsākuši gaitas futbolā FK “Sigulda” rindās, tiek apgādāti ar apģērbu – gan futbola, gan brīvā laika – un inventāru.
 • vienai sākumskolas vecuma meitenei pilnībā apmaksāti treniņi distanču slēpošanā un peldēšanā.
 • četriem pirmsskolas vecuma bērniem apmaksātas dejošanas nodarbības.
 • vienam pirmsskolas vecuma bērnam apmaksāts “Lego” pulciņš sīkās motorikas attīstīšanai.
 • sešiem bērniem apmaksātas attīstošās vasaras nometnes.
 • vienam pusaudzim apmaksāts terapijas kurss.

2020. gada oktobrī fonds uzsāka darbu pie jauna projekta izglītībā. Tika izveidota mentoru programma, kurā apzinīgi pieaugušie brīvprātīgi sniedz atbalstu ikdienas gaitās jauniešiem ir grūtībām skolā un ne tiem vieglākajiem sadzīves apstākļiem.

 • Divu gadu laikā mentoru programmā iesaistījušies 18 brīvprātīgie mentori, 2021. gada decembrī aktīvas sadarbības ar pusaudžiem ir astoņiem.
 • Pateicoties cilvēku ziedojumiem, jaunieši apgādāti ar jaunām drēbēm, apaviem, elektroniku mācībām.
 • Pateicoties mentoru pašaizliedzībai, tiek strādāts pie jauniešu sekmēm un identificēti talanti, kurus attīstīt un nākotnē izmantot kā profesionālas iemaņas.
 • Trīs mentoru programmas pusaudzes turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs. Vienai no viņām “R.R. fonds” katru mēnesi apmaksā dienesta viesnīcu, divām – sedz visus ceļa izdevumus un piešķir dāvanu kartes pārtikas iegādei.
 • Viena no mentoru programmas jaunietēm no “R.R. fonda” ziedotāja katru mēnesi saņem stipendiju.

2020./2021. mācību gads lielākoties notika attālināti, un tas daudziem sagādāja lielus izaicinājumus nepietiekama tehniskā nodrošinājuma dēļ. Pateicoties cilvēku labvēlībai, “R.R. fonds” ar tehniku apgādāja nepilnus 20 bērnus un jauniešus. Cilvēki ziedojuši portatīvos datorus, planšetes, stacionāros datorus.

2021./2022. mācību gadā ziedoti 11 datori un 5 mobilie telefoni.

2021./2022. mācību gadā “R.R. fonds” pilnā apmērā sedzis “Adventure Therapy Latvia” īstenotās programmas “Piedzīvo” izmaksas. Programmā piedalās 12 pusaudži no Siguldas novada.

Fonda aktivitātēm iespējams sekot “Facebook” lapā.

Nodibinājums „R.R. fonds”
Reģistrācijas numurs: 40008298313
Ziedojumu konts: LV81HABA0551048437061