R. R. fonds

Labdarības fonds, kuru 2020. gada jūnijā dibinājuši Raimonds Rudzāts, Alise Saulīte, Deins Millers un Āris Saulītis.

Fonds nodrošina iespēju ikdienā apmeklēt ārpusskolas nodarbības bērniem ar ne tiem vieglākajiem sadzīves apstākļiem Siguldā, Tukumā un Valmierā. Līdz 2023. gada oktobrim fonda paspārnē:

  • 20 jaunie basketbolisti Siguldā, Tukumā, Valmierā, Liepājā un Jaunpilī apgādāti ar nepieciešamo inventāru, veikti visi ar basketbola apguvi saistītie maksājumi (ikmēneša maksājumi, nometņu un sacensību dalības līdzmaksājumi).
  • divām komandām Jaunpilī pēc treniņiem apmaksāts launags.
  • Liepājas Kompleksajā sporta skolā atbalsts septiņiem 10 – 16 gadus veciem sportistiem džudo, grieķu-romiešu cīņā, peldēšanā un sporta vingrošanā ik gadu tiek apmaksātas nometnes, ikmēneša maksājumi sporta skolai, iegādāts inventārs.
  • četri jaunie futbolisti uzsākuši gaitas futbolā FK “Sigulda” rindās, tiek apgādāti ar apģērbu – gan futbola, gan brīvā laika – un inventāru.
  • vairākiem desmitiem jauniešu apmaksātas izglītojošās nometnes, dažādi ar dejošanu un sīkās motorikas attīstību saistīti pulciņi.

2020. gada oktobrī fonds uzsāka darbu pie jauna projekta izglītībā. Tika izveidota mentoru programma, kurā apzinīgi pieaugušie brīvprātīgi sniedz atbalstu ikdienas gaitās jauniešiem ir grūtībām skolā un ne tiem vieglākajiem sadzīves apstākļiem.

  • Divu gadu laikā mentoru programmā iesaistījušies nepilni 40 brīvprātīgie mentori, 2023. gada oktobrī aktīvas sadarbības ar pusaudžiem ir astoņiem.
  • Pateicoties cilvēku ziedojumiem, jaunieši apgādāti ar jaunām drēbēm, apaviem, elektroniku mācībām.
  • Pateicoties mentoru pašaizliedzībai, tiek strādāts pie jauniešu sekmēm un identificēti talanti, kurus attīstīt un nākotnē izmantot kā profesionālas iemaņas.
  • Vairākiem jauniešiem segti ceļa izdevumi līdz mācību iestādēm un mācību gada laikā ik mēnesi apmaksātas dāvanu kartes pārtikas veikalu tīklos.
  • Viena no mentoru programmas jaunietēm no “R.R. fonda” ziedotāja katru mēnesi saņem stipendiju.

2021./2022. mācību gadā “R.R. fonds” pilnā apmērā sedza “Adventure Therapy Latvia” īstenotās programmas “Piedzīvo” izmaksas. Programmā piedalījās 12 pusaudži no Siguldas novada.

Fonda aktivitātēm iespējams sekot “Facebook” lapā.

Nodibinājums „R.R. fonds”
Reģistrācijas numurs: 40008298313
Ziedojumu konts: LV81HABA0551048437061